Navigácia

 • Výlet Špania Dolina

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet Špania Dolina.

 • Karneval

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

 • Príprava na karneval

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Príprava na karneval.

 • Zimná práca v škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zimná práca v škole.

 • Sánkovačka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sánkovačka.

 • Jeseň v škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeseň v škole.

 • Halloween 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Halloween 2021.

 • "Mrkvičky na Horehroní"

  Do fotogalérie bol pridaný nový album "Mrkvičky na Horehroní".

 • Prvý deň v škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvý deň v škole.

 • Zimná výzdoba

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zimná výzdoba.

 • Halloween párty

  Do fotogalérie bol pridaný nový album "Halloween párty".

 • Jesenná výzdoba

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jesenná výzdoba.

 • Zápis na školský rok 2021/2022

  Vážení rodičia!

   

  Oznamujeme Vám, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční dňa 28. apríla 2021

  v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. v Základnej škole Lučatín.

   

  Vzhľadom na predĺžený núdzový stav sa zápis uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí.

   

  Je potrebné so sebou priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

   

 • Oznam pre rodičov MŠ

  OZNAM

  Prevádzka materskej školy bude v dňoch 06.11. (piatok) a 09.11. (pondelok) 2020 otvorená.

  Prosíme rodičov a blízkych ľudí detí materskej školy, aby rešpektovali nariadenia a usmernenia, ktoré Slovensko prijíma v boji s ochorením COVID-19.

  Zároveň vás prosíme, aby ste sa cez víkend zúčastnili celoplošného testovania a pomohli tak ochrániť zdravie svoje, svojich detí, svojich najbližších, zdravie učiteliek a ostatných zamestnancov materskej školy.

  Pomôžte nám byť tu čo najdlhšie pre Vaše deti.

   

   

  Ďakujeme

 • Oznam

  Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

  Jesenné prázdniny sa z dôvodu celoplošného testovania COVID – 19 posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra (pondelok).

  Vzhľadom na vývoj situácie vás budeme včas informovať aj o prípadných prázdninách 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok).

   

 • Z aktivít v rámci Školského klubu

 • Futbalové tréningy

  Na Futbalovom štadióne v Lučatíne sa nám super trénuje.

 • Oznam

  Oznam pre rodičov MŠ

   

  Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lučatín od 01. septembra 2020

   

  Zákonný zástupca:

  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok u seba aj dieťaťa pri vstupe do areálu materskej školy, dodržiavanie odstupov 2m, dezinfekcia rúk u seba a dieťaťa pri vstupe do vnútorných priestorov materskej školy),
  • predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti),
  • dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky Materskej školy, Lučatín č. 176, Lučatín od 01.09.2020 – Dodatok č. 2 k školského poriadku materskej školy,
  • dieťa v šatni prezlečie a odovzdáva výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Teplotu zmeria pri vstupe do šatne p. školníčka, ranný filter vykonáva pedagogický zamestnanec. V prípade podozrenia  na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa zamestnanec nepreberie.
  • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy,
  • pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky,
  • zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov (zapísaný v splnomocnení),
  • pri ceste s dieťaťom do materskej školy sa riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ,
  • zabezpečí, aby sprevádzajúca osoba s dieťaťom rešpektovala pokyn, že v šatni môže byť len jedno dieťa s jedným dospelým, v prípade súrodencov dve deti s jedným dospelým.
  • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút.
  • Je povinný minimalizovať vzájomný kontakt s inými osobami a zabrániť tak zhromažďovaniu osôb v priestoroch MŠ – vonkajších i vnútorných.
  • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku. Sprevádzajúca osoba sa môže pohybovať v interiéri MŠ len v priestoroch šatne a chodby, vstup do triedy, toaliet a iných priestorov je zakázaný.

   

   

 • Výsledky behu- telesná výchova

  Na hodine telesnej výchovy sa umiestnili v súťaži behu okolo futbalového štadióna naši žiaci nasledovne:

  1. Patrik, 1.roč. 1,17 min a Lukáš, 4.roč.1,17 min

  2. Michal, 1. roč. 1,31 min

  3. Linda, 2.roč., 1,37 min

  4. Tomáš, 4.roč., 1,38 min

  5. Matúš, 3 roč., 1,52 min

  6. Marián, 3. roč., 1,57 min

  7. Vanesa, 1. roč., 2,22 min.

  Nabudúce si budeme môcť zlepšiť osobný rekord. Víťazom blahoželáme!

   

   

 • Začiatok školy

  Škola volá...

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020

  o 9:00 hod. v našej školičke.

  Všetci ste srdečne vítaní!

   

  Žiadame rodičov, aby vyplnili zdravotný dotazník, ktorý je k dispozícii v škole alebo na stránke

  ministerstva školstva, príloha 3 a odovzdali ho riaditeľke školy,

  https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

  tiež je potrebné, aby každý žiak mal pri sebe dve rúška.

  Po slávnostnom otvorení žiaci idú domov a od 3.9.2020 pracujeme podľa rozvrhu.

   

  Tešía sa na Vás p.uč. Katka Šramková a p. uč. Zuzka Hujová.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lučatín
  Lučatín 176
 • +421 x 048 4191122

Fotogaléria