Navigácia

 • Oznam pre rodičov MŠ

  OZNAM

  Prevádzka materskej školy bude v dňoch 06.11. (piatok) a 09.11. (pondelok) 2020 otvorená.

  Prosíme rodičov a blízkych ľudí detí materskej školy, aby rešpektovali nariadenia a usmernenia, ktoré Slovensko prijíma v boji s ochorením COVID-19.

  Zároveň vás prosíme, aby ste sa cez víkend zúčastnili celoplošného testovania a pomohli tak ochrániť zdravie svoje, svojich detí, svojich najbližších, zdravie učiteliek a ostatných zamestnancov materskej školy.

  Pomôžte nám byť tu čo najdlhšie pre Vaše deti.

   

   

  Ďakujeme

 • Oznam

  Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

  Jesenné prázdniny sa z dôvodu celoplošného testovania COVID – 19 posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra (pondelok).

  Vzhľadom na vývoj situácie vás budeme včas informovať aj o prípadných prázdninách 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok).

   

 • Z aktivít v rámci Školského klubu

 • Futbalové tréningy

  Na Futbalovom štadióne v Lučatíne sa nám super trénuje.

 • Oznam

  Oznam pre rodičov MŠ

   

  Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lučatín od 01. septembra 2020

   

  Zákonný zástupca:

  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok u seba aj dieťaťa pri vstupe do areálu materskej školy, dodržiavanie odstupov 2m, dezinfekcia rúk u seba a dieťaťa pri vstupe do vnútorných priestorov materskej školy),
  • predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti),
  • dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky Materskej školy, Lučatín č. 176, Lučatín od 01.09.2020 – Dodatok č. 2 k školského poriadku materskej školy,
  • dieťa v šatni prezlečie a odovzdáva výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Teplotu zmeria pri vstupe do šatne p. školníčka, ranný filter vykonáva pedagogický zamestnanec. V prípade podozrenia  na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa zamestnanec nepreberie.
  • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy,
  • pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky,
  • zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov (zapísaný v splnomocnení),
  • pri ceste s dieťaťom do materskej školy sa riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ,
  • zabezpečí, aby sprevádzajúca osoba s dieťaťom rešpektovala pokyn, že v šatni môže byť len jedno dieťa s jedným dospelým, v prípade súrodencov dve deti s jedným dospelým.
  • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút.
  • Je povinný minimalizovať vzájomný kontakt s inými osobami a zabrániť tak zhromažďovaniu osôb v priestoroch MŠ – vonkajších i vnútorných.
  • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku. Sprevádzajúca osoba sa môže pohybovať v interiéri MŠ len v priestoroch šatne a chodby, vstup do triedy, toaliet a iných priestorov je zakázaný.

   

   

 • Výsledky behu- telesná výchova

  Na hodine telesnej výchovy sa umiestnili v súťaži behu okolo futbalového štadióna naši žiaci nasledovne:

  1. Patrik, 1.roč. 1,17 min a Lukáš, 4.roč.1,17 min

  2. Michal, 1. roč. 1,31 min

  3. Linda, 2.roč., 1,37 min

  4. Tomáš, 4.roč., 1,38 min

  5. Matúš, 3 roč., 1,52 min

  6. Marián, 3. roč., 1,57 min

  7. Vanesa, 1. roč., 2,22 min.

  Nabudúce si budeme môcť zlepšiť osobný rekord. Víťazom blahoželáme!

   

   

 • Začiatok školy

  Škola volá...

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020

  o 9:00 hod. v našej školičke.

  Všetci ste srdečne vítaní!

   

  Žiadame rodičov, aby vyplnili zdravotný dotazník, ktorý je k dispozícii v škole alebo na stránke

  ministerstva školstva, príloha 3 a odovzdali ho riaditeľke školy,

  https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

  tiež je potrebné, aby každý žiak mal pri sebe dve rúška.

  Po slávnostnom otvorení žiaci idú domov a od 3.9.2020 pracujeme podľa rozvrhu.

   

  Tešía sa na Vás p.uč. Katka Šramková a p. uč. Zuzka Hujová.

   

 • My sme malí šikovníci

  Do galérie My sme malí šikovníci boli pridané fotografie.

 • Takto si tu žijeme a pracujeme

  Do galérie Takto si tu žijeme a pracujeme boli pridané fotografie.

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Beseda o vtáčikoch

  Do galérie Beseda o vtáčikoch boli pridané fotografie.

 • Šantenie na prvom snehu

  Do galérie Šantenie na prvom snehu boli pridané fotografie.

 • Vianoce v našej školičke

  Do galérie Vianoce v našej školičke boli pridané fotografie.

 • Naše morrské príšerky

  Do galérie Naše morrské príšerky boli pridané fotografie.

 • Zimné radovánky

  Do galérie Zimné radovánky boli pridané fotografie.

 • Halloween party

  Do galérie Halloween party boli pridané fotografie.

 • Návšteva v Tihányiovskom kaštieli

  Do galérie Návšteva v Tihányiovskom kaštieli boli pridané fotografie.

 • Prosba

  Dobrý deň, milí rodičia!

  Chceme Vás touto cestou poprosiť o zabezpečenie pracovného a výtvarného materiálu (z domu), ako sme sa rozprávali s niektorými maminkami: látky, stužky, gombíky, korky, špagát, vatové tyčinky, vatové tampóny, vata, obaly z kinderka, rolky z kuchynských utierok, filc, staré zubné kefky,

  Ďakujeme

  učiteľky MŠ

 • Divadlo o farbách dúhy

  Do galérie Divadlo o farbách dúhy boli pridané fotografie.

 • Beseda o medveďovi

  Do galérie Beseda o medveďovi boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lučatín
  Lučatín 176
 • +421 x 048 4191122

Fotogaléria