Navigácia

O škole

Naša školaSme málotriedna základná škola, v ktorej panuje rodinná a priateľská atmosféra. 

 

Čo môže naša škola ponúknuť žiakom (a rodičom)?

yes Priaznivú a pokojnú klímu školy

yes Presadzovanie pozitívnych medziľudských vzťahov medzi žiakmi (aj učiteľmi)

yes Vízia smerujúca k získavaniu potrebných sociálnych, rozumových, emočných a pohybových schopností

yes Výučba formou zážitkového učenia a projektového vyučovania 

yes Plné rešpektovanie špecifických rysov osobnosti žiaka a individuálny prístup ku každému žiakovi

yes Efektívne metódy a formy práce podľa vekových a špecifických zvláštností žiakov

yes Omnoho viac času učiteľa venovaného každému žiakovi počas vyučovania

yes Priebeh vyučovania nielen v školskej triede, ale aj v okolí školy, v prírode

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lučatín
    Lučatín 176
  • Riaditeľka školy Mgr. Adriána Vaňková - 0908 363 750

Fotogaléria